ALARM YANGIN HİZMETİ

ALARM YANGIN HİZMETİ

Yangın, can ve mal kaybına neden olan büyük bir felakettir. Yangının yayılma hızı düşünüldüğünde, ilk müdahalenin en kısa sürede yapılması önemlidir.

Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerinim temel işlevi yangının kaynağının kısa sürede bulunarak söndürülmesidir. Yangının kaynağının bulunmasındaki sürenin, dikkate alınmadan yapılan projelendirmeler veya algılama elemanlarının tipinin doğru seçilmemesi sistemin ana işlevini tam olarak yerine getirememesine neden olacaktır. Ayrıca algılayıcı tipinin ortam koşullarına uygun olarak seçilmemesi yanlış alarmlara neden olacağından, sistemin güvenilirliğinin ortadan kalkması sonucunu doğuracaktır.

Bizde CMK ELEKTRİK olarak tüm bu sonuçları ortadan kaldırmak adına alarm yangın hizmetlerimizi sizlere sunduk. Can ve mal kaybına engel olmak adına sizleri düşünerek hareket ettik. ilk hedef sizlerin güvenliği daha sonra kaliteli bir iş.